ЕЗОТЕРИКАТА- КЛЮЧ КЪМ ЗАГАДКИТЕ НА БИТИЕТО

ТАЙНИТЕ НА ПАРАЛЕЛНИЯ СВЯТ

С термина „езотерика“ се обозначават всички духовни системи, чиято цел е вътрешната трансформация на хората. Тази трансформация трябва в крайна сметка да доведе до духовното извисяване на човечеството.

Езотериката се разделя на:

• религиозна (монашество, аскетизъм);
• духовна (свързва духовното и душевното развитие на човека, както и вътрешната му психология на съзнателно и подсъзнателно ниво);
• мистична (група от различни мистични течения, признаващи съществуването на скрита реалност между човека и Космоса, която не се подчинява на физичните закони);

Духовното израстване на личността, задължително трябва да е съпроводено с промяна в мисленето и начина на живот. В този труден процес идват на помощ учения като кабала, теософия, астрология, радиестезия…
Езотериката е стара колкото самото човечество. От зората на човешката цивилизация тя съхранява сбора от знания за Вселената и човека. Те не зависят от времето, никога не остаряват, не могат да бъдат коригирани или модернизирани. Съвременната наука не разбира, че овладяването на знанието е вътрешен процес. Тя живее с илюзията, че с всяко ново откритие се приближаваме все по-близо до истината и че е въпрос на време, докато узнаем „всичко”. От езотерична гледна точка нещата стоят точно по обратния начин.

Тайният характер на езотеричните знания няма нищо общо с укриването и засекретяването на информация, което се практикува в съвременното общество. Езотеричните учения сами се пазят в тайна, без външна помощ. Даден човек може да прозре определено знание и да го оползотвори, само ако нивото на съзнанието му е адекватно на това знание.

Човек, който не е учил физика, няма как да разбере значението на една физическа формула, дори да я прочете сто пъти и я научи наизуст. За него тя няма да носи никакъв смисъл, дори и ако е от епохално значение за науката. Формулата сама пази тайната си от невежите, затова и не е необходимо да се крие. Когато този човек положи години усилен труд, за да усвои добре физиката, формулата ще му се разкрие и ще му помогне да направи крачка напред в познанието. Същият принцип се отнася и до езотеричното знание. Не случайно древната мъдрост гласи: “Учителят идва, когато ученикът е готов”, т.е. разбирането на тайните, следва усилието, което човекът ще приложи за овладяването им.

Напредването в духовното познание задължително трябва бъде съпроводено с промяна в начина на живот. В този нелек процес, като средства за ориентация могат да послужат езотеричните дисциплини като астрология, кабала, таро, алхимия, френология. Но те не са самоцел, а само ориентири по Пътя. Опасно е, когато хората подменят средствата със самия Път.

Често се срещат астролози, нумеролози, ясновидци и какви ли не други “специалисти”, които вярват, че в своята специфична област са открили ключа към всички загадки на света и не полагат дори минимум усилия, за да променят собствения си живот. За съжаление, тези хора просто са поседнали под сянката на някоя езотерична наука, смятайки, че са стигнали до края на света.

Крайният етап от езотеричното развитие е постигането на истината и пълното й реализиране в собствения живот. Има само една истина и тя е независима от времето, културните епохи и религията. Методите използвани в различните исторически епохи за достигане до нея са различни, но са еднакво добри и полезни като помощни средства. Но все пак човек се намира по-близо до системите и символите на историко-културната епоха, в която живее.

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

www.SuperAstro.net

Share