Архиви за месец октомври 2009

В ШЕМЕТА НА ТРАНСА

ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИТЕ ШАМАНИ

Шаманизмът е стара магическа и мистична традиция. Много мои клиенти и посетители на астрологичния ми сайт www.SuperAstro.net са ме питали: съществува ли  някаква връзка между шаманизма и астрологията? Да, съществува далечна връзка и с този си материал аз искам да я разгледам по- отблизо…

Прочети още

Share

АСТРОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ

РАЗВЕНЧАВАНЕ НА ЕДИН МИТ

В Библията само в началото е описан процесът на създаване на Слънцето, Луната и звездите, „разделянето на дни и нощи, знамения, време, дни и години”. Всичко това са творения на Господ – знамения, изпратени свише. Свещеното писание не само не забранява астрологията, а даже в известна степен поощрява заниманията с нея. В разказа за раждането на
Спасителя например, се подчертава именно святата роля на влъхвите, които били доведени във Витлеем от звезда /Мат. Гл. 2/. Те се “присмели” на цар Ирод, като принесли дарове на новородения Иисус. Влъхвите скрили от злодея къде се намира Божият син и станали първите последователи на Христа.
Прочети още

Share

ИЗУМИТЕЛНАТА СИЛА НА ДУХА

ЗАГАДКАТА, НАРЕЧЕНА ТЕЛЕКИНЕЗА

Възможността да се въздейства върху предмети от материалния свят чрез силата на духа се разглежда от парапсихологията като явлението телекинеза. Често се наблюдават такива феномени- преместване стрелката на компас “с поглед”, придвижване на предмети по масата, които нерядко се издигат дори във въздуха, огъване и деформация на метални изделия (най- често лъжички), гасене на свещ от разстояние и т. н. Прочети още

Share

ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДРЕВНОСТТА

ЗАГАДКИТЕ НА ХЕРМЕТИЗМА

Всичко започва от легендарната фигура на Хермес Трисмегистус… Той е едно изключително интересно явление в древната история. Наричан е още Хермес Трижди Велики, защото е тройно велик, велик в трите свята: физическия, духовния и божествения.

Учените му приписват основаването на повечето съвременни науки- астрономия, химия и медицина. Алхимиците казват, че той е основателят на алхимията и астрологията. Суфистите смятат, че е един от древните създатели на това, което днес се нарича Път на Суфите. Херметици считат, че той ни е дал 7-те ключа, които отключват всяка врата на Небето и Земята. Други изследователи (например мавританския историк Саид от Толедо) твърдят, че в различните култури Хермес е бил наричан с различни имена: в древен Египет – Хермес и Тот, сред евреите и в Библията – Енох, а сред арабите – Идрис. За негов латински аналог се смята Меркурий. В архивите на Школата на Беинса Дуно се пази информация, че Хермес е един от великите Учители на Бялото Братство. Прочети още

Share

ДРЕВНИ МАКСИМИ И ИСТИНИ

АСТРОЛОГИЧНИЯТ КАЛЕНДАР

Много от посетителите на моя сайт www.SuperAstro.net ме питат за връзката между календара и астрологията. Днес искам да отговаря на всички. И така, какво е общото между нашия календар и „царицата на всички науки”?…

За този толкова недолюбван понеделник отговаря Луната и нейният променлив характер определя честата смяна на настроенията и спадовете на енергията в този ден. Затова не си струва в този ден да се започва нещо ново. Рискувате да се забъркате в нещо грандиозно, а след час няма да знаете как да спрете този “строеж на века”. През първия ден на седмицата по-добре се заемете с работа, която не изисква силна съсредоточеност, иначе неизбежно ще допуснете маса грешки. Прочети още

Share